Det Svenska Dryckesundret

En podd som behandlar det svenska dryckesundret, närmare bestämt alla fantastiska nya hantverkstillverkare som vuxit fram i Sverige under de senaste 20 åren – och ett ämne som är lite tabubelagt, nämligen varandet eller icke varandet av gårdsförsäljning av hantverksflaskor hos dessa.

Programvärdar och samskapare av podden är Angela och Magnus, experter inom området ädla drycker. De jobbade tillsammans på Mackmyra i nästan 20 år och är nu återförenade för att undersöka det svenska dryckesundret och det kontroversiella ämnet gårdsförsäljning till svenska tillverkare. I detta högaktuella gemensamma projekt tar de sig an uppgiften att utbilda svenskarna med sitt unika kunnande genom en podcast. Framför allt vill de i podden fundera öppet kring hur gårdsförsäljningen ska fungera i praktiken, för såväl producenter som konsumenter och myndigheter.

Vad betyder egentligen GÅRDSFÖRSÄLJNING?
Inför valet 2022 gjorde många svenskar en valkompass där ordet gårdsförsäljning förekom. Därefter var det ganska tyst om ämnet – fram till i våras. Då proklamerade den nya regeringen att "nu ska det ske” – gårdsförsäljningen ska komma igång. I den här podden kommer vi att reda ut allt vi kan kring detta omdiskuterade begrepp.

Vad är ”det svenska dryckesundret”?
Har vi ett svenskt dryckesunder? Japp, det vill vi tveklöst mena. Betänk bara det faktum att det i Sverige 2023 finns över 750 yrkesskickliga producenter av hantverksmässigt tillverkade drycker; whisky, gin, akvavit och övrig sprit, vin, öl och cider. En anmärkningsvärd ökning från bara någon handfull för cirka 20 år sedan.

Vad är problemet?
I övriga Europa kan man som hantverksmässig tillverkare ta emot besökare, och – här kommer det viktiga, även sälja sina produkter direkt till besökarna. Ännu inte i Sverige. Vi undrar därför vilka stötestenar har funnits och finns i Sverige för att vi, som sista land i Europa, ska kunna införa gårdsförsäljning? Hur kommer processen se ut och när ska det ske? Allt detta kommer vi att gräva i.

I podden kommer vi även att ta upp funderingar kring hur den eventuella gårdsförsäljningen är kopplad till besöksupplevelser hos svenska dryckesproducenter, dess produkter – och om guldkornen, vad man inte får missa, både i besöks- och dryckesväg. Vi intervjuar tillverkare, politiker, näringsliv och tar fram all fakta vi kan – dessutom avhandlar vi även intressanta relaterade frågor som till exempel: hur ser gårdsförsäljning ut utanför Sverige och vad säljs på gårdarna runt om i Europa? 

Allt detta och mycket mer får du höra om i Det Svenska Dryckesundret – en podd om gårdsförsäljning. Tillsammans sitter vi på över 50 års erfarenhet från en resa i den svenska dryckesbranschen, gäster ej inräknade!